Phụ Huynh

Khuyến cáo giáo viên, phụ huynh, học sinh không mua sách trôi nổi

Gần 3 triệu cuốn sách giả, trong đó đa số là sách giả sản phẩm của NXBGD chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố vừa được phát hiện tại Hà Nội.

07/07/2021