GIỚI THIỆU

BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Bộ sách giáo khoa tiếng Anh mới là bộ sách 12 năm trong đó Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 là môn học tự chọn, từ Tiếng Anh 3 đến Tiếng Anh 12 là môn học bắt buộc. Bộ sách tiếng Anh từ Tiếng Anh 3 đến Tiếng Anh 12 được bắt đầu biên soạn từ cuối năm 2010 theo quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau hơn 8 năm thực hiện nhiệm vụ, gần 6 năm hợp tác với các tác giả và biên tập viên của hai nhà xuất bản đối tác nước ngoài: Macmillan Education và Pearson Education, Ban biên soạn bộ sách giáo khoa tiếng Anh theo ba chương trình tiếng Anh thí điểm đã biên soạn xong 54 cuốn sách bao gồm Sách học sinh, Sách giáo viên, Sách bài tập và Sách Mềm (hệ thống phần mềm và học liệu điện tử hỗ trợ giảng dạy, học tập).

TIẾNG ANH 1, 2


Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh 1, 2 được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của các em học sinh nhỏ tuổi ngay từ năm đầu tiên của bậc tiểu học, tạo dựng nền tảng kiến thức ngữ âm để học tốt tiếng Anh ở các lớp 3, 4, 5.


Chi tiết

TIẾNG ANH 1, 2Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh 1, 2 được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của các em học sinh nhỏ tuổi ngay từ năm đầu tiên của bậc tiểu học, tạo dựng nền tảng kiến thức ngữ âm để học tốt tiếng Anh ở các lớp 3, 4, 5.


Chi tiết

TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Lớp 3, 4, 5


Giúp học sinh đạt được trình độ tương đương với Bậc 1 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A1 trong Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)).


Chi tiết

TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Lớp 3, 4, 5Giúp học sinh đạt được trình độ tương đương với Bậc 1 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A1 trong Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)).


Chi tiết

TIẾNG ANH THCS

Lớp 6, 7, 8, 9


Giúp học sinh đạt được trình độ tương đương với Bậc 2 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A2 trong Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)).


Chi tiết

TIẾNG ANH THCS

Lớp 6, 7, 8, 9Giúp học sinh đạt được trình độ tương đương với Bậc 2 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A2 trong Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)).


Chi tiết

TIẾNG ANH THPT

Lớp 10, 11, 12


Giúp học sinh đạt được trình độ tương đương với Bậc 3 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A2 trong Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)).


Chi tiết

TIẾNG ANH THPT

Lớp 10, 11, 12Giúp học sinh đạt được trình độ tương đương với Bậc 3 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A2 trong Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)).


Chi tiết