Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012, tiếp theo Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 và Tiếng Anh 5.

Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói.

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 mới là bộ sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, và Ban biên soạn bộ sách giáo khoa tổ chức, thiết kế và biên soạn.
Được biên soạn với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và nghiệp vụ giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới Pearson Education.
Bám sát vào các nguyên tắc, yêu cầu và nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, lấy việc học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa năng lực giao tiếp toàn diện (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Anh của học sinh phổ thông Việt Nam.
Được thiết kế xoay quanh các chủ đề quen thuộc với học sinh phổ thông Việt Nam, phù hợp với tâm lí lứa tuổi của các em, kết hợp các giá trị văn hoá Việt Nam, văn hoá khu vực, và văn hoá quốc tế.
Có cấu trúc rõ ràng cho từng lớp: 12 đơn vị bài học và 4 đơn vị bài ôn cho tiếng Anh trung học cơ sở, và 10 đơn vị bài học và 4 đơn vị bài ôn cho tiếng Anh trung học phổ thông.
Được thiết kế chi tiết dựa vào khung thời lượng quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình môn tiếng Anh. Theo đó, tổng thời lượng dành cho cả ba cấp học (kể cả thời lượng dành cho Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2) là 1295 tiết trong đó Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 là 140 tiết, Tiếng Anh 3 đến Tiếng Anh 12 là 1155 tiết.
Có cấu trúc rõ ràng cho từng lớp: 12 đơn vị bài học và 4 đơn vị bài ôn cho tiếng Anh trung học cơ sở, và 10 đơn vị bài học và 4 đơn vị bài ôn cho tiếng Anh trung học phổ thông.
Sách giáo khoa Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 mới đã được dạy thí điểm rộng rãi trên phạm vi toàn quốc, đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các địa phương.
Lấy giọng Anh-Anh để thu âm; việc thu âm được nhà xuất bản đối tác Macmillan Education đảm nhiệm, với những giọng nói tiếng Anh chuẩn mực, đa dạng, đạt chất lượng âm thanh quốc tế.
Sách giáo viên của bộ sách giáo khoa tiếng Anh mới được viết bằng tiếng Anh và được viết tích hợp cùng với Sách học sinh, giúp giáo viên vừa nâng cao trình độ tiếng Anh, vừa sử dụng sách thuận lợi hơn, dạy học hiệu quả.
Hình thức sách đẹp, nhiều màu sắc, có chất lượng trình bày và tranh ảnh đạt trình độ tương đương với các bộ sách tiếng Anh trên thế giới.
Nguồn học liệu và tài liệu bổ trợ dồi dào, giúp giáo viên và học sinh dạy và học tốt tiếng Anh. (Xin truy cập vào sachmem.vn)
Sách giáo khoa Tiếng Anh 10, 11, 12 mới đã qua một số lần thẩm định cấp quốc gia. Các Hội đồng thẩm định quốc gia gồm các chuyên gia về giáo dục tiếng Anh cả trong và ngoài nước, các giáo viên phổ thông có kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo bộ sách đạt được tất cả các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, kiến thức về văn hoá của các nước nói tiếng Anh và, đặc biệt các yêu cầu về văn hóa, chính trị và xã hội của Việt Nam.