Tin Tức

Ngân hàng kiểm tra đánh giá Sách Mềm

08/16/2021

Để hỗ trợ cho nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh, đồng thời đảm bảo cho việc dạy học đáp ứng các yêu cầu của Chương trình, Sách Mềm xin được giới thiệu hệ thống ngân hàng kiểm tra đánh giá được các chuyên gia xây dựng công phu dựa trên các phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra.

Link tham khảo hệ thống ngân hàng câu hỏi Kiểm tra đánh giá tại đây

 

Ngân hàng bao quát được các yêu cầu cụ thể của từng khối lớp, được các chuyên gia lựa chọn, sàng lọc để có được các câu hỏi bám sát các nội dung dạy học trên lớp, giúp cho học sinh và giáo viên đo lường được tiến bộ và tiến độ của việc học tập. Các câu hỏi được biên soạn với đầy đủ các thành tố ngôn ngữ được quy định trong chương trình, từ ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng tới các kỹ năng  nghe, nói, đọc và viết.

Với hệ thống câu hỏi, bài tập được xây dựng bám sát chuẩn đầu ra và các yêu cầu về kiến thức ngôn ngữ cũng như kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông môn, ngân hàng hỗ trợ giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học thông qua cung cấp những nội dung có thể tùy biến phù hợp cho từng đối tượng và điều kiện cụ thể. Hệ thống học liệu điện tử hỗ trợ việc lựa chọn một hoặc một nhóm các năng lực, kiến thức cũng như kỹ năng một cách nhanh chóng thuận tiện.

Các cấp quản lý, giáo viên và học sinh có thể cá thể hóa được các nhu cầu về kiểm tra đánh giá của mình để đáp ứng các quy định về kiểm tra đánh giá hiện hành trong nhà trường phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng cấp học. Các bài kiểm tra có thể được tạo ra dựa trên các bộ đặc tả được xây dựng sẵn hoặc người dùng có thể tùy biến các đặc tả dựa trên nhu cầu của riêng mình. 

Ngân hàng hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá trực tuyến với các ứng dụng công nghệ được cập nhật hàng ngày đồng thời cũng hỗ trợ các nhà trường, giáo viên và học sinh sử dụng tại các khu vực chưa có điều kiện về công nghệ hay kết nối Internet.

Bên cạnh kiểm tra đánh giá, ngân hàng cũng cung cấp hệ thống quản trị giúp quản lý lớp học và kết quả rèn luyện của học sinh hiệu quả, chất lượng.

Được xây dựng dựa trên chương trình môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngân hàng không chỉ bao quát các nội dung về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất hay năng lực được phát triển trong bộ sách giáo khoa Tiếng Anh  của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ngân hàng còn có thể hỗ trợ đánh giá được năng lực tổng quát về sử dụng tiếng Anh của người học dù cho có sử dụng tài liệu học tập nào. Như vậy, các cấp quản lý, giáo viên và học sinh có thể thấy được điểm mạnh, điểm hạn chế để có thể xây dựng kế hoạch giáo dục và học tập nhằm đạt các mục tiêu đề ra đối với môn học ở từng cấp học cụ thể.

Để sử dụng hệ thống Ngân hàng kiểm tra đánh giá trên Sách Mềm, quý thầy cô có thể tham khảo cách thực hiện tại đây: https://drive.google.com/file/d/1REwSZru-Gz4OYRf2JDdZEOTwYeTeBT7e/view?usp=sharing

Xin trân trọng cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

 Website: https://tienganh.sachmem.vn/

 Fanpage: https://www.facebook.com/sachmem.vn

 Email: lienhe@sachmem.vn

 Bộ phận Kinh Doanh: 0243.512.2636

 Hỗ trợ Sách Mềm: 0243.512.2222

 Cửa hàng online: https://edubook.com.vn/