Tin Tức

Sách giáo khoa tiếng Anh 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sách Tiếng Anh 2 của NXB Giáo dục Việt Nam theo Chương trình GDPT 2018 là sản phẩm kết hợp của các tác giả uy tín của Việt Nam kết hợp chặt chẽ với nhà xuất bản uy tín thế giới Macmillan Education.

07/06/2021

Sách giáo khoa tiếng Anh 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sách Tiếng Anh 6 của NXB Giáo dục Việt Nam theo Chương trình GDPT 2018 là sản phẩm kết hợp của các tác giả uy tín của Việt Nam kết hợp chặt chẽ với nhà xuất bản uy tín thế giới Pearson Education.

07/21/2021

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục mở miễn phí kho học liệu điện tử Sách Mềm

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đây là lần thứ ba Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội mở miễn phí kho học liệu cho giáo viên và học sinh.

07/06/2021