Liên Hệ

logo

Thông Tin Liên Hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Giáo dục Hà Nội

Địa Chỉ: Tòa nhà VP HEID, ngõ 12 Láng Hạ,
Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện Thoại: (024) 3512 2222

Email: info@heid.vn

Website: heid.vn