Tin Tức

Mở miễn phí kho học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

07/28/2021

Trong bối cảnh dịch Covid 19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đồng hành cùng thầy cô giáo và các em học sinh trong điều kiện giãn cách xã hội, chia sẻ vì trách nhiệm chung vì cộng đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo: TIẾP TỤC MỞ MIỄN PHÍ KHO HỌC LIỆU SÁCH MỀM TỪ NGÀY 26/07/2021 đến 15/08/2021.

Kho học liệu này bao gồm:

  • Hơn 300 Sách Giáo Khoa, sách tham khảo, học liệu điện tử các môn học.
  • Hệ thống 30.000 câu hỏi/bài tập môn Tiếng Anh được chuẩn hóa theo định hướng phát triển năng lực, bám sát nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới. 
  • Công cụ Quản lý học tập kết hợp với kho tài nguyên học liệu điện tử sẵn có, giáo viên có thể tạo lớp học, quản lý lớp học, tùy biến khóa học chuẩn theo sách, tạo câu hỏi, tạo bài tập, giao bài tập, tạo bài kiểm tra, giao bài kiểm tra, chia sẻ dữ liệu cá nhân, chấm bài trắc nghiệm tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giáo viên chấm bài trực tuyến, quản lí kết quả học tập, gửi thông báo, nhắn tin trao đổi (giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh).

Để sử dụng kho học liệu điện tử (Sách Mềm):

  • Truy cập vào website tại địa chỉ: sachmem.vn
  • Đối với các giáo viên, học sinh đã có tài khoản trên hệ thống Sách Mềm thì không phải đăng kí lại tài khoản mới.
  • Giáo viên, học sinh chưa có tài khoản trên hệ thống Sách Mềm thì đăng kí mở một tài khoản để sử dụng.
  • Giáo viên sau khi đăng kí tài khoản để sử dụng cần nâng cấp lên tài khoản giáo viên để khai thác sử dụng được các tính năng chỉ dành riêng cho giáo viên: Tạo lớp học để giao bài, Tạo đề thi từ Ngân hàng câu hỏi, Hiện đáp án các bài tập,...

Xin kính chúc quý thầy cô giảng dạy hiệu quả với kho tư liệu này!