Tin Tức

Những điều cần biết về cấu trúc một đơn vị bài học trong SGK Tiếng Anh 10 Global Success

11/21/2022

Tiếng Anh 10 nằm trong Bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Global Success do GS.TS. Hoàng Văn Vân làm Tổng Chủ biên, là cuốn sách đầu tiên của cấp học THPT. Tiếng Anh 10 Global Success được biên soạn với hệ thống chủ điểm, chủ đề gần gũi quen thuộc, cấu trúc đơn vị bài học rõ ràng.

Cấu trúc SGK Tiếng Anh 10 Global Success

Tiếng Anh 10 Global Success được thiết kế theo 4 chủ điểm gần gũi với học sinh:

Cuộc sống của chúng ta (Our Lives); Xã hội của chúng ta (Our Society); Tương lai của chúng ta (Our Future); Môi trường của chúng ta (Our Environment). Bốn chủ điểm này được cụ thể hóa thành 10 đơn vị bài học, mỗi đơn vị bài học tương ứng với 1 chủ đề, những chủ đề này bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tiếng Anh được quy định cho lớp 10, cụ thể như sau:

Cấu trúc một đơn vị bài học rõ ràng mạch lạc, thiết kế theo mạch kiến thức

Một đơn vị bài học trong SGK Tiếng Anh 10 Global Success là một thể thống nhất gồm 8 hợp phần, mỗi hợp phần được dạy trong một tiết học như sau:

Lesson 1 - Getting Started

Getting Started được dạy trong 1 tiết, giới thiệu chủ đề, từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp của cả bài.

Mục đích của Lesson 1 là giúp học sinh làm quen với chủ đề của toàn bộ đơn vị bài học, cung cấp và giới thiệu một bối cảnh (context) trong đó các hiện tượng ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp được giảng dạy trong toàn bộ đơn vị bài học xuất hiện.

Getting Started bao gồm hai mục: một đoạn hội thoại cho học sinh nghe và đọc theo

(Listen and read), và 3 hoạt động kèm theo để giúp học sinh hiểu đoạn hội thoại đó,

làm các bài tập để bước đầu hiểu và sử dụng các từ, hiện tượng ngữ pháp sẽ được giải

quyết trong các phần tiếp theo.

Lesson 2 - Language

Language tập trung vào ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp được dạy trong 1 tiết.

Từ vựng (Vocabulary): Phần này được thiết kế để dạy từ vựng gắn với mỗi đơn vị bài học. Các từ vựng chủ động của bài được giới thiệu và luyện tập thông qua các hoạt động gây hứng thú cho học sinh và dễ học, dễ nhớ.

Ngữ âm (Pronunciation): Giới thiệu các tổ hợp phụ âm và luyện tập riêng lẻ, sau đó là luyện tập từ trong câu (trong tình huống). Ở những bài cuối trong chương trình cũng sẽ giới thiệu trọng âm từ có 2, 3 và nhiều hơn 3 âm tiết, trọng âm câu, ngữ điệu và nhịp điệu trong câu.

Ngữ pháp (Grammar): Giải quyết các điểm ngữ pháp (grammar point) của đơn vị bài học (có thể một hoặc hai điểm ngữ pháp sẽ được dạy ở mỗi đơn vị bài học). Các điểm ngữ pháp này đã được giới thiệu trong phần Getting Started nên học sinh đã được làm quen. Thường bài học này sẽ có các bảng nhắc lại các quy tắc và những nội dung học sinh cần ghi nhớ. Học sinh sẽ được luyện tập qua các hoạt động từ dễ đến khó.

Lesson 3 - Reading

Dạy trong 1 tiết, tập trung vào kĩ năng Đọc và Nói. Mục đích của phần này nhằm phát triển khả năng đọc của học sinh. Bài đọc (220 từ) có các từ vựng và hiện tượng ngữ pháp học sinh đã học trước đó, và theo chủ đề của đơn vị bài, nội dung gần gũi, gây hứng thú cho học sinh. Sau bài đọc có các hoạt động để học sinh ghi nhớ từ vựng và phát triển kĩ năng đọc hiểu của mình.

Lesson 4 - Speaking

Kĩ năng nói gồm các hoạt động giúp học sinh luyện tập và phát triển khả năng sử dụng kiến thức ngôn ngữ đã học trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Các hoạt động sử dụng nói cá nhân (individual work), nói theo cặp (pair work) và theo nhóm (group work).

Lesson 5 - Listening

Dạy trong 1 tiết, tập trung vào kĩ năng Nghe và Viết. Gồm một bài nghe từ đĩa CD (một đoạn văn hoặc một hội thoại dài 180 từ theo nội dung chủ đề của đơn vị bài). Các hoạt động kèm theo giúp học sinh luyện kĩ năng nghe hiểu để tìm thông tin đại ý, hoặc thông tin cụ thể theo bài đã nghe.

Lesson 6 - Writing

Dạy trong 1 tiết, gồm 3-4 hoạt động, tập trung vào kĩ năng viết của học sinh. Có một vài hoạt động chuẩn bị trước khi đến yêu cầu cuối cùng là học sinh viết một đoạn văn liền mạch, đơn giản khoảng 120 từ về các chủ điểm mà cá nhân quan tâm và bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về các chủ đề đã học.

Lesson 7 - Communication and Culture

Dạy trong 1 tiết, giới thiệu và luyện tập các chức năng ngôn ngữ cũng như phát triển các kĩ năng ngôn ngữ thông qua giới thiệu văn hóa, truyền thống ... của Việt Nam và các nước trên thế giới cũng như kiến thức các môn học khác (Lịch sử, Khoa học, Địa lí ...). Gồm hai phần:

Everyday English: Gồm 2 hoạt động, giúp học sinh sử dụng những cấu trúc giao tiếp hàng ngày, phát triển kĩ năng nói tiếng Anh trong các tình huống thực. Mục này sẽ

giới thiệu cách hỏi – đáp trong các chức năng ngôn ngữ như: đưa ý kiến, hỏi và đưa ra lời khuyên, đưa ra gợi ý và hồi đáp...

Culture/CLIL: Cung cấp thêm thông tin và kiến thức về văn hoá của Việt Nam cũng như của các nước khác trên thế giới hoặc các kiến thức liên môn như Địa lý, lịch sử,

khoa học...

Lesson 8 - Looking back and Project

Dạy trong 1 tiết, ôn tập toàn bài. Điểm nổi bật của phần Project (dự án) là: Học sinh làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để thực hiện một dự án liên quan đến chủ đề của bài. Gồm 2 phần:

Looking back (3 hoạt động): Củng cố, luyện tập lại kiến thức phát âm, từ vựng và ngữ pháp đã học trong bài. Qua phần này, giáo viên sẽ nắm được học sinh đạt kết quả học tập đến đâu để có thể cho các em luyện tập thêm.

Project: Là một nhiệm vụ nhằm khuyến khích khả năng học tập, làm việc độc lập và theo nhóm của học sinh. Đây cũng là phần thực hành của mỗi Đơn vị bài học, gắn với thực tiễn, giúp phát triển tư duy và trí tưởng tượng của học sinh và giúp các em rèn luyện kĩ năng sống của mình.

Ngoài các đơn vị bài học chính, bài Ôn tập (Review) được thiết kế sau khi kết thúc 1 chủ điểm, giúp học sinh ôn tập các âm, từ, cụm từ, cấu trúc đã học trong 2 - 3 đơn vị bài học trước đó. Mỗi bài ôn tập (Review) gồm hai phần:

- Language: được dạy trong 1 tiết, gồm các hoạt động để ôn luyện từ vựng, ngữ âm,

ngữ pháp.

- Skills: được dạy trong 1 tiết, gồm các hoạt động thực hành 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết về chủ đề của 2 - 3 đơn vị bài đã học trước đó.

Có thể thấy, cấu trúc sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Global Success được thiết kế 1 cách rõ ràng, mạch lạc. Nội dung bám sát với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Các chủ đề nội dung được xây dựng kết hợp hài hòa các giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa khu vực, quốc tế và có tính liên thông tích hợp tương quan với các môn học khác trong chương trình. Thông qua nội dung kiến thức trong SGK Tiếng Anh 10 Global Success góp phần hình thành những phẩm chất và năng lực cần thiết cho học sinh như ý thức và trách nhiệm cộng đồng, khả năng thích ứng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp mới, hình thành thói quen học tập suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.