Tin Tức

Phát triển kỹ năng chủ động của học sinh với phương pháp dạy học qua dự án trong bộ SGK Tiếng Anh Global Success

12/05/2022

Trong thời gian gần đây, yêu cầu đối với việc dạy và học ngày càng cao, đặc biệt với môn học ngoại ngữ; đòi hỏi sự đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong những phương pháp dạy học tích cực đang được áp dụng, “Dạy học qua dự án” (PBL) là một trong những phương pháp dạy học được ưu tiên áp dụng trong môn tiếng Anh, nhằm đạt được mục tiêu phát triển toàn diện cả về phẩm chất lẫn năng lực cho học sinh, giúp học sinh nắm bắt kỹ năng ngôn ngữ và sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động giao tiếp bằng chính năng lực giao tiếp của mình. 

Dạy học qua dự án (Project – based learning) là một phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, hướng học sinh đến việc lĩnh hội kiến thức và kĩ năng thông qua việc bắt tay vào một dự án cụ thể để giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá để giải quyết một dự án nằm trong thử thách đòi hỏi tư duy.

Những lợi ích của phương pháp học tập qua dự án

Dạy học dự án là một phương pháp có chức năng kép (kết hợp giữa học tập và nghiên cứu), góp phần gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, nó có vai trò  tích cực vào việc đào tạo năng lực làm việc sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

Thay vì ghi nhớ ngắn hạn và ghi nhớ tóm tắt, học tập qua dự án tạo cơ hội cho học sinh tham gia sâu vào nội dung trọng tâm, tập trung vào việc lưu giữ kiến thức lâu dài. PBL cũng cải thiện thái độ của học sinh đối với giáo dục, nhờ vào khả năng thu hút học sinh. Cấu trúc PBL có lợi cho việc xây dựng động lực nội tại vì nó tập trung vào việc học tập của học sinh xung quanh một câu hỏi hoặc vấn đề trọng tâm và một kết quả có ý nghĩa. Học sinh cuối cùng muốn hiểu câu trả lời hoặc giải pháp nhiều hơn hoặc nhiều hơn giáo viên muốn biết những gì các em biết, hiểu và có thể làm.

Dạy học dự án không chỉ phát triển các kỹ năng tư duy khoa học, mà còn hướng tới phát triển kỹ năng sống cho người học, giúp người học phát triển toàn diện (kỹ năng hợp tác, kỹ năng thu thập xử lý thông tin, kỹ năng trình bày, bảo vệ ý kiến của cá nhân trước tập thể)... Thông qua các hoạt động này, người học thiết lập kiến thức riêng cho bản thân.

Một số lưu ý khi áp dụng phương pháp PBL trong bộ SGK Tiếng Anh Global Success

Để sử dụng hiệu quả phương pháp dạy học theo dự án trong bộ SGK Tiếng Anh Global Success, giáo viên cần xác định nội dung chủ đề rõ ràng, thời lượng cho từng tiết dạy có thể áp dụng phương pháp này, tránh tình trạng cho học sinh áp dụng một cách lan man, không rõ chủ đề.

Bên cạnh đó, chú ý phân bố học sinh trong nhóm làm việc cân đối giữa tỉ lệ giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Giao nhiệm vụ cho học sinh một cách rõ ràng, đưa ra thời gian thực hiện cụ thể. Giáo viên phải đưa ra nhận xét cụ thể cho từng bài nói của mỗi nhóm từ đó động viên các em kịp thời.

Thay cho việc áp đặt nội dung nói cho học sinh, giáo viên cho học sinh tự sáng tạo, miễn là các em có cơ hội nói Tiếng Anh về chủ đề mà mình yêu thích. Để nâng cao chất lượng dạy học theo dự án, bên cạnh việc phân tích chương trình, lựa chọn nội dung phù hợp, giáo viên cần phải nâng cao kỹ năng thiết kế và tổ chức dạy học, kỹ năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Như vậy, phương pháp dạy học qua dự án là một trong những phương pháp dạy học toàn diện giúp cho học sinh không chỉ đạt được kiến thức và kỹ năng nền tảng, mà còn giúp cho học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết để thích ứng nhanh và phát triển trong bất kỳ môi trường nào trong kỷ nguyên công nghệ.