Sản Phẩm

Tiếng Anh 3 Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên),…
TIẾNG ANH 3 is the first level of the three-level English textbook series for Vietnamese primary school  pupils  learning  English  as  a  foreign  language  (EFL).  The  series  follows  the  syllabus approved by the Ministry of Education and Training in August 2010, and covers a systematic, helical and topic-based development of the basic English language skills with emphasis on  listening and speaking for early levels.


Sách Cùng Khối Lớp


Đầu Mối Phát Hành

Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  • Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Làng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3512 3939
Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236 3859 954
Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  • Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 7303 5556