Tin Tức

Hội thảo chuyên đề bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo bộ SGK Tiếng Anh Global Success (Dành cho cấp THCS - THPT)

Hội thảo chuyên đề bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo bộ SGK Tiếng Anh Global Success (Dành cho cấp THCS - THPT)

11/07/2022

Hội thảo chuyên đề theo bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success (Dành cho cấp Tiểu học)

Hội thảo chuyên đề theo bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success (Dành cho cấp Tiểu học)

11/01/2022

Chuỗi Hội thảo tập huấn SGK Tiếng Anh Global Success tại Tuyên Quang

Chuỗi Hội thảo tập huấn SGK Tiếng Anh Global Success tại Tuyên Quang

08/29/2022

Hội thảo tập huấn sách giáo khoa Tiếng Anh 3 Global Success

Hội thảo tập huấn sách giáo khoa Tiếng Anh 3 Global Success

08/23/2022

Chuỗi hội thảo tập huấn sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success tại Hà Tĩnh

Chuỗi hội thảo tập huấn sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success tại Hà Tĩnh

08/06/2022

Chuỗi hội thảo tập huấn sách giáo khoa tiếng Anh Global Success tại Thái Bình

Chuỗi hội thảo tập huấn sách giáo khoa tiếng Anh Global Success tại Thái Bình

08/02/2022